Yangına Karşı Koruma
            Çelik evsel (selülözik) yangınlarda 15, jet (karbonhidrat) yangınlarında ise 6-7 dakikada tüm dayanımını yitiriyor.
Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri çelik yapılarını yangında en azından tahliye zamanı sağlayıp yangına müdahale edebilecek
kadar zaman sağlayacak şekilde koruyorlar. Günümüzün yüksek teknolojisinde bu korumaları 4 saate kadar yapmak mümkün.
Üstelik isterseniz estetik kaplamalar ile bile yapılabiliyor. Toplum bilinci, çevreye özenme, insan canına saygının doğal gereği
yangının daha da ilerlemesini sağlayabilecek koruma sistemlerinden geçiyor.            Maalesef bu konuda ülkemiz en geri kalmış ülkeler içerisinde. Yaşam alanlarımızın yanı başındaki LPG tanklarında bile
sadece duyarlı üreticiler kaplama yapıyor.

Başa Dön