Kentsel Alan Düzenlemeleri
            METEL 20 yılı aşan hizmet yaşamında bir çok büyük kentimizin önemli yaşam alanlarında düzenlemeler yapagelmiştir.
Bu düzenlemeler içerisinde Taksim Meydanı gibi ülkemizin en önemli kamusal alanları, İstiklal Caddesi gibi
ülkemizin en bilinen yaşam merkezleri de bulunmaktadır.Başa Dön